TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ: 21. 3. 2024, Inovační centrum Ústeckého kraje, Ústí nad Labem

Konference je určena zejména pro regionální aktéry z území Ústeckého kraje, především pro zástupce samospráv a jejich nejrůznějších uskupení, pro partnery z oblasti regionálního rozvoje a regionální politiky, pro klíčové stakeholdery a pro další zájemce z řad laické i odborné veřejnosti.

Konference si klade za cíl:

– informovat o agendě HSOÚ v Ústeckém kraji, dosavadních krocích a využití výstupů,

– prezentovat dobrou praxi vybraných územních partnerů

– nabídnout cesty k řešení ve formě různých forem podpory z národní úrovně.

PROGRAM bude zveřejněn již brzy zde či na hlavní stránce, která se problematice věnuje www.kr-ustecky.cz.

REGISTRACE bude probíhat v termínu 1. 2. – 15. 3. 2024 (na výše uvedené stránce)

Kontaktní osoba: RNDr. Eva Poslová, poslova.e@kr-ustecky.cz, 475 657 504. Realizace konference je podpořena z projektu Regionální stálé konference Ústeckého kraje V.