Nositel:  Úřad práce ČR

Předpokládané náklady:  870 000 000,- Kč

Předpokládané náklady z OPST:  739 500 000,- Kč

www:  Úřad práce ČR (uradprace.cz)

 

 

PROJEKT NEBUDE REALIZOVÁN Z PROSTŘEDKŮ OPST 2021-2027

Projekt POZATR je strategickým projektem pro Ústecký kraj, který připravuje Úřad práce ČR. Projekt je jedinečný svým rozsahem. Jeho aktivity pokryjí území celého kraje. Unikátnost spočívá i v propojení partnerů, kteří budou do realizace přímo zapojeni.

Kromě Úřadu práce ČR se na realizaci projektu bude podílet i síť klíčových středních škol a poskytovatelů sociálních služeb. Spolupráce všech partnerů umožní efektivně propojit témata vzdělávání, zaměstnanosti a sociální problematiky. Synergie plynoucí z tohoto propojení významně přispěje k usnadnění přeměny Ústeckého kraje.

V jeho rámci nabídnou realizátoři snadno dosažitelnou pomoc podnikům a osobám, které jsou dotčené transformačním procesem souvisejícím s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku. Zaměstnavatelům projekt přinese unikátní možnost využít při přechodu na nové technologie rozsáhlou nabídku poradenských a vzdělávacích služeb včetně sítě expertů. Výrazně podpoří formou poradenství a finanční podpory osoby, které začnou nově podnikat. Lidé ohrožení ztrátou zaměstnání budou mít možnost využít širokou nabídku pomoci včetně sociálního poradenství, dalšího vzdělávání a podporovaného zaměstnání. Tyto aktivity povedou ke snižování míry sociálního vyloučení.

V plánu je i budování vzdělávacích kapacit a přizpůsobení nových vzdělávacích oborů aktuálním požadavkům trhu práce. Ve spojení s environmentálními aktivitami projekt přispěje k celkovému zvýšení atraktivity regionu.

Nyní je již v rámci projektu navázána spolupráce s 21 středními školami a 11 poskytovateli sociálních služeb. Zároveň Úřad práce ČR oslovil cca 5 000 zaměstnavatelů v kraji s nabídkou možnosti zapojení do projektu a zjišťuje jejich potřeby.