Nositel:  Geomet s.r.o.

Předpokládané náklady: 5 055 638 604 Kč  (probíhá aktualizace rozpočtu)

Předpokládané náklady z OPST:    1 112 240 493 Kč  (probíhá aktualizace rozpočtu)

www:  GEOMET s.r.o – České lithium pro čistou energii (geomet-cz.com)

 

 

Charakteristika nositele:  Společnost  GEOMET byla založena v roce 2007 čtyřmi  českými geology. Dnes je držitelem průzkumných  licencí a připravuje projekt hlubinné těžby a  zpracování lithiových rud pod Cínovcem.  Nadpoloviční většinu ve společnosti GEOMET vlastní Severočeské doly a.s. (SD), člen skupiny ČEZ, díky technologickému know  how se na projektu podílí australská společnost European Metals Holdings ( EMH).

Cíle projektu: Předmětem projektu je těžba a zpracování lithia, cínu a wolframu v severočeském Cínovci na úpatí Krušných hor.

Jak toho dosáhnout: Součástí projektu je výstavba zařízení – liniové stavby produktovodu, která bude sloužit k dopravě rozemleté horniny a samotný zpracovatelský závod, kde bude speciální úpravárenskou metodou extrahováno především lithium. Lithium je základní surovinou pro výrobu tzv. Li-ion baterií, jejichž poptávka v posledních letech prudce stoupá, a to především v návaznosti na klimatické cíle Evropské unie a dekarbonizaci evropského hospodářství.

* Projekt jako jediný schválen Regionální stálou konferencí s prioritou č. 2 („náhradní projekt“).