Nositel:  Ústecký kraj

www:    Ústecký kraj: Titulní stránka (kr-ustecky.cz)

Předpokládané náklady:  1 119 382 986,- Kč

Předpokládané náklady z OPST:  951 475 538,- Kč

Transformační centrum Ústeckého kraje (TCÚK) je strategickým projektem Ústeckého kraje v rámci Plánu spravedlivé územní transformace. TCÚK je pilířem proměny regionu a příkladem moderního urbanismu.

Jedná se o nový pól rozvoje města vznikající za využití moderních urbanistických hodnot s výbornou dopravní dostupností a blízkostí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Z urbanistického hlediska jde v areálu bývalé střední školy ve Staré ulici v Ústí nad Labem o pozitivní příklad přeměny brownfieldu.

V působnosti TCÚK jsou digitalizace, inovace, energetika a péče o krajinu. Areál bude nízkoenergetický s využitím chytrých technologií pro správu budov, včetně snížení energetické a materiálové náročnosti, s modrozelenou infrastrukturou.

TCÚK svými aktivitami a nabízenými službami významně posílí transformaci regionu. Své sužby bude nabízet městům, obcím, příspěvkovým organizacím kraje v oblastech energetického poradenství, architektury, urbanismu, možností využití a analýzy dat v energetice, dopravy, vodního hospodářství v rámci otevřené datové platformy PORTABO. Část služeb bude nabízena ke komerčnímu využití, a to zejména prostory pro malé a střední podnikání, poradenství pro start-upy, inovace a transfer technologií.

TCÚK se bude aktivně ucházet o granty a zapojovat se do projektů podporujících transformaci regionu na dobu po ukončení těžby a zpracování hnědého uhlí. Ačkoliv je dokončení stavby a pořízení technologií, včetně plného zahájení provozu, předpokládáno v letech 2026 – 2027.