Jáchymov přivítal, dne 11. 6. 2024,  8. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu spravedlivá transformace.

    Na programu jednání byly další tři výzvy z OPST a informace o stavu programu od Ministerstva životního prostředí a zástupců Evropské komise. Pouze pro náš region je určena výzva Věda a výzkum v Ústeckém kraji. Potřeba podpory je zdůvodněna mimo jiné také nepříliš příznivými statistikami, region Severozápad je dlouhodobě na posledních příčkách nejen ve výši podpory a počtu realizovaných projektů, ale také v počtu pracovníků ve VaV. „O tuto výzvu jsme usilovali velmi dlouho a velmi za její přípravu děkujeme. Vzhledem k potřebě zvýšit inovační výkonost regionu vítáme tuto podporu a očekáváme příznivý dopad nejen v podobě posílení výzkumné  a inovační kapacity, ale také zvýšení celkové atraktivity kraje“, uvádí radní Iva Dvořáková, která zastupuje kraj v Monitorovacím výboru.

    Dalšími schválenými výzvami jsou Podpora regionálního školství a Zájmové vzdělávání a osvěta. Poslední ze jmenovaných výzev je určena zejména pro neziskové organizace a jejich osvětovou činnost v oblasti transformace a změny klimatu.

    Zástupci Evropské komise příznivě hodnotili především funkční spolupráci řídícího orgánu a regionů. MŽP představilo orientační plán dalších výzev.

    Dalčí informace naleznete na stránkách:

    Zdroj: Tisková zpráva www.kr-ustecky.cz