Schváleno Usnesením č. 2/35RSK/2022.

Aktualizovaná verze dokumentů byla schválena na 35. zasedání RSK ÚK dne 31. 8. 2022.

 

  Regionální stálá konference (RSK) je důležitou platformou pro podporu spolupráce, dialogu a rozvoje regionů. Skrze odborná setkání, diskuse a výměnu nápadů se RSK snaží nalézt inovativní přístupy k řešení regionálních problémů a posilovat regionální identitu. Konference také podporuje investice do infrastruktury, podnikání, vzdělávání a kultury, přičemž propaguje regionální identitu a kulturní dědictví. RSK je klíčovým aktérem v dosahování vyváženého a udržitelného regionálního rozvoje, který přináší prospěch jak místnímu obyvatelstvu, tak celé společnosti.

  RE:START schválena aktualizace Strategického rámce…

  RE:START schválena aktualizace Strategického rámce…

  Vládou ČR byly dne 12. června 2024 schváleny níže uvedené dokumenty, které byly prezentovány a projednávány na jednáních Regionálních stálých konferencí Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.  Strategický rámec vyjadřuje dlouhodobou strategii podpory...

  Transformační fórum Ústeckého kraje

  Transformační fórum Ústeckého kraje

  Pestrý program čekal na návštěvníky Transformačního fóra, které proběhlo dne 13. 6. 2024 v krásných prostorách teplického divadla. Na programu bylo několik panelových diskuzí za účasti významných hostů mj. Petr Votoupal, DG REGIO, Evropská komise Petr Zahradník,...

  Vouchery pro veřejný sektor – spuštěn příjem žádostí

  Vouchery pro veřejný sektor – spuštěn příjem žádostí

  Dne 18.6.2024 bude spuštěn příjem žádostí do dotačního programu „Příprava projektů pro veřejný sektor“ z Operačního programu Spravedlivá Transformace. Žádosti bude přijímat Ústecký kraj až do 31.7.2026 (či do vyčerpání plánované alokace).  Alokovaná částka je 93 457...

  RSUKUPartneři