I/2023_8. 03. 2023 proběhlo společné jednání PS Regionální rozvoj + PS Cestovní ruch (on-line)

Body jednání:

 1. Operační program Spravedlivá transformace
  • Aktuální stav přípravy a implementace OPST a strategických projektů
  • Plánované Tematické výzvy a Zastřešující projekty
  • Podněty z území – doporučení, nové oblasti podpory – diskuze
 2. Aktuality z oblasti regionálního rozvoje
  • Regionální akční plán (RAP) – aktualizace
  • Hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ)
  • Analýza čerpání ESIF za rok 2022
  • Různé (Informační systém projektových záměrů, …)

Ad_1) Vedoucí Oddělení transformace regionu ÚK, Ing. Jana Nedrdová, představila v úvodu své prezentace pokrok v přípravě Strategických projektů OPST se zaměřením na projekty, které byly členy PS posuzovány v procesu jejich hodnocení. Následně se zaměřila na relevantní oblasti podpory věcně příslušné do PS a seznámila přítomné se stavem jejich přípravy.

Ad_2) RNDr. Eva Poslová, ve spolupráci s vedoucím Odboru regionálního rozvoje, Ing. Pavlem Hajšmanem, seznámila přítomné s připravovanou aktualizací RAP v oblasti Zdravotnické záchranné služby a Deinstiualizace sociální péče. Následně se zaměřila na problematiku HSOÚ včetně harmonogramu připravovaných analýz vybraných ORP. V závěru proběhla diskuze nad připravovanými změnami v Informačním systému projektových záměrů a jeho využití při sběru v dat v území.

 

Zápis z jednání včetně příloh naleznete níže:

 1. Zápis z jednání_8_03_2023
 2. Příloha č. 1 – prezentace OPST
 3. Příloha č. 2 – prezentace HSOU
 4. Příloha č. 3 – tabulkové části pro aktualizaci RAP (oblast ZZS a DI)