33. zasedání Regionální stále konference Ústeckého kraje

Zasedání členů RSK proběhlo dne 29.3.2022.

Inovační centrum Ústeckého kraje hostilo 33. zasedání RSK ÚK. Jednání byli taktéž účastni stálí hosté při RSK z MMR, MŽP, CRR či agentury CzechInvest. Mezi hlavní body programu patřily novinky z regionální politiky ze strany zástupců MMR ČR, kteří blíže představili novinky v oblasti podpory brownfieldů (se zaměřením na komponentu 2.8, Národního plánu obnovy), závěry z Národní stále konference či hlavní teze českého předsednictví při EU (CZ PRES). Žhavým tématem poslední měsíců je příprava Operačního programu Spravedlivá transformace, která běží podle plánu. Zajímavou diskuzi rozpoutal i vstup zástupce MK ČR, který přítomné seznámil s obsahovou náplní plánované výzvy Kulturních a kreativních center (NPO) a možným zohledněním územní dimenze v rámci hodnotících kritérií předložených žádostí. 

Program jednání

 1. Renominace členů RSK
 2. Aktualizace Statutu a jednacího řádu RSK, NSK
 3. Renominace členů PS
 4. Stanovisko MAS (ORP Podbořany, Žatec)
 5. Výroční zpráva 2021
 6. RAP – Zpráva o hodnocení RAP
 7. ITI – aktuality
 8. MMR – aktuality
 9. OPST – aktuality
 10. RESTART
 11. NPO komponenta 4.5 – Kulturní a kreativní centra

Důležité dokumenty