48. zasedání Regionální stále konference Ústeckého kraje

Zasedání členů RSK proběhlo dne 3. 6. 2024.

Regionální stálá konference Ústeckého kraje na svém 48. zasedání projednala zbývající dva strategické projekty Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST). Společnost Geomet s.r.o. představila projekt Těžba a zpracování lithia na Cínovci, který doznal od předložení žádosti do 2. výzvy (OPST) několika změn. Členové RSK se seznámili se stanoviskem Mezirezortní expertní skupiny a po následné diskuzi, byl projekt těsnou většinou doporučen s výhradou k projednání do Výběrové komise MŽP a stal se tak 8. doporučeným strategickým projektem za Ústecký kraj.

Pomyslný kruh následně uzavřelo projednání projektu s názvem H2 Triangle, nositele FOR H2 Energy s.r.o., který byl doporučen k projednání Výběrovou komisí taktéž s výhradou.

V průběhu první poloviny roku 2024 tak byly postupně projednány a doporučeny k projednání na Výběrovou komisi níže uvedené strategické projekty, které mají potenciál v nadcházejících letech napomoci s transformací Ústeckého kraje.

Program jednání

 1. Operační program Spravedlivá transformace
  1. Představení procesu hodnocení (vydání stanoviska RSK)
  2. Stanovisko RSK ve věci SP Těžba a zpracování lithia na Cínovci,  nositele Geomet s.r.o.
  3. Stanovisko RSK ve věci SP H2 Triangle, nositele FOR H2 Energy s.r.o.
  4. Aktuální informace ÚK
 2. Příprava programového období 2028+
 3. NPO 4.1.3
 4. Diskuze

Důležité dokumenty

 • Zápis z jednání (v přípravě)
 • Příloha č. 1 – Prezenční listina
 • Příloha č. 2 – Matice hlasů
 • Příloha č. 3 – Prezentace Těžba a zpracování lithia na Cínovci
 • Příloha č. 4 – Prezentace H2 Triangle
 • Příloha č. 5 – Mapa komplementarit
 • Příloha č. 6 – Karlovarské prohlášení výročního politického dialogu