Dne 30. 1. 2024 proběhl workshop na krajském úřadě ÚK pro  představitele obcí a měst se zaměřením na energetiku, obnovitelné zdroje energie a představením nabídky aktivit Energetického centra ÚK, které mohou místním samosprávám výrazně napomoci řešit jejich starosti v oblasti správy energií.

    Zástupci obcí a měst jistě ocenili přehled aktuálních dotačních možností v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie či přípravy projektové dokumentace, představení typů strategických a jiných dokumentů pro přípravu kvalitních projektů obcí a měst, legislativní povinnosti obcí dle zákona č. 406/2000 Sb. nebo příklady dobré praxe řešení v oblasti obnovitelných zdrojů energií, energetické chudoby či revitalizace brownfields.

    Účastnící měli možnst napřímo konzultovat své projektové záměry i myšlenky a řada z nich tuto příležitost využila. Seznámili se se zástupci sítě veřejných energetiků a jejich plánovanou činností.

    Ústecký kraj má velký potenciál a obdobné akce i zpaojení místních aktérů ho pomohou beze zbytku naplnit.