Tato příručka je určena pro žadatele se zájmem čerpání podpory z III. pilíře mechanismu pro spravedlivou transformaci v České republice. Byla vytvořena společností PricewaterhouseCoopers na zadání Evropské komise prostřednictvím DG REGIO. Cílem příručky je pomoc žadatelům podpory z evropských prostředků při posuzování vhodnosti financování jejich projektu z III. pilíře.

    Příručka jasně a přehledně vysvětluje principy fungování III. pilíře FST a návodně popisuje potenciálním žadatelům o tento úvěrový nástroj cesty a postupy, jak se stát úspěšným žadatelem.

    Příručka – úvěrový nástroj pro veřejný sektor