Inovační centrum Ústeckého kraje vyhlásilo v Kulturním centru Lovoš v Lovosicích nejlepší inovace v kategoriích malý a střední podnik (MSP) a velké podniky za rok 2023. Cenu v první kategorii si odnesla firma Ventos Energy Solutions a mezi velkými podniky vyhrála společnost 2JCP. Cenu prof. Jiřiny Jílkové za mimořádný přínos pro rozvoj Ústeckého kraje v oblasti inovací získal podnikatel Martin Hausenblas.
Galavečer, kde se vyhlašuje nejlepší inovace za předchozí rok, představuje shrnutí toho nejlepšího, co firmy z našeho regionu implementovaly do své výroby, svých produktů anebo interních procesů. Hodnotí se tak nejlepší inovace výrobků, služeb, technologií či procesů ve dvou kategoriích: malé a střední podniky včetně startupů a velké firmy. Samostatnou kategorií je Cena profesorky Jiřiny Jílkové, která oceňuje osobnosti za mimořádný přínos pro rozvoj Ústeckého kraje v oblasti inovací.
Mezi velkými podniky si hlavní výhru odnesla firma 2JCP s jejich návrhem a výrobou provozních částí pro Silyzer 300, průmyslový elektrolyzér pro výrobu zeleného vodíku. 2JCP jsou jediným výrobcem tohoto systému na světě. Výhru převzal zástupce firmy, Vojtěch Křenovský. „Energetické využití vodíku je pro náš kraj jednou z hlavních priorit. Tomuto tématu dáváme hodně energie. I to je důvod, proč jsme se stali prvním regionem s vlastní vodíkovou strategií. Proto jsem ráda, že první místo si odnáší právě inovace v tomto oboru,“ vyjádřila se k výhře radní Ústeckého kraje Iva Dvořáková, která ocenění předávala.
Na druhém místě byla oceněna ústecká Spolchemie s inovativní technologií čištění odpadních vod z výroby epoxidové pryskyřice a jejího dalšího využití ve výrobě a cenu za třetí místo si převzala rovněž ústecká společnost Malfini za aplikaci robotického skladovacího systému v Ostravě.
Výhercem kategorie MSP se tak stala firma Ventos Energy Solutions s její průmyslovou sušárnou pro širokou škálu použití nejen v potravinářském průmyslu, která využívá odpadního tepla z výroby a disponuje nejlepšími tepelně technickými parametry provozu. Cenu převzal zástupce společnosti Ventos Michal Bakajsa od ředitele Inovační centra Ústeckého kraje Martina Maty. „Tento večer je pro mě vždy přehlídkou šikovných lidí, kteří chtějí své firmy posouvat. Tím však posouvají i náš kraj a za to jsem nesmírně vděčný,“ okomentoval galavečer ředitel ICÚK Martin Mata.
Na dalších místech se v kategorii MSP umístily společnosti Photoluminescent Europe, s jejich fotoluminiscenčním dopravním značením, a New Water Group, která vyvinula sofistikované čištění odpadních vod využívající umělou inteligenci.
Výherci ve svých kategorií si odnesli svá ocenění, a to včetně možnosti používat titul Inovační firma Ústeckého kraje za rok 2023, a peněžitou odměnu ve výši 50 000 Kč.
Cenu profesorky Jiřiny Jílkové, která oceňuje osobnosti za mimořádný přínos pro rozvoj Ústeckého kraje v oblasti inovací, získal ústecký patriot a podnikatel Martin Hausenblas mimo jiné za dlouhodobou podporu talentů a zainteresovanost a aktivity při vyjednávání trasy vysokorychlostní trati v Ústeckém kraji.
Soutěž vyhlašuje Inovační centrum Ústeckého kraje za podpory Ústeckého kraje, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Krajské hospodářské komory ÚK. Odborným garantem soutěže je CzechInvest. Porota, která hodnotila přihlášené inovace, byla složena ze zástupců Komerční banky, Czechinvest, ICUK a loňského vítěze soutěže společnosti Chart Ferox. Hlavními partnery soutěže jsou: Komerční banka, Sev.en Energy a Noesis.
Kategorie Malé a střední podniky:
1. místo: Ventos Energy Solutions
2. místo: Photoluminescent Europe
3. místo: New Water Group
Kategorie Velké podniky:
1. místo: 2JCP
2. místo: Spolchemie
3. místo: Malfini
Cena prof. Jiřiny Jílkové – nominovaní:
Martin Hausenblas, podnikatel, mecenáš – vítěz

Tisková zpráva ÚK ze dne 19. ledna 2024