Přihlášky do všech tří specifických výzev Platformy spravedlivé transformace je možné podávat do 1.3.2024.

  JTP Groundwork – určena na podporu provádění územních plánů spravedlivé transformace

  • zahrnuje technickou pomoc a poradenské služby – plánování a vývoj projektu, budování kapacit, zapojení a mobilizace zúčastněných stran, posílení spolupráce
  • určena pro regionální a místní orgány veřejné správy, vnitrostátní řídící orgány, nevládní organizace, univerzity, odbory, soukromé podniky
  • regiony, které se budou účastnit projektu budou spolupracovat s týmem JTP Groundwork na vývoji balíčku služeb, který bude přizpůsoben potřebám regionu
  • přihlásit se můžete prostřednictvím tohoto dotazníku z průzkumu EU

   

  JTPeers – jedná se o databázi odborníků, kdy se zapojené strany budou moci obrátit na odborníky s žádostí o radu ohledně provádění projektů spravedlivé transformace, ale i výměnou zkušeností a vědomostí mezi zúčastněnými stranami

  • je určena pro místní, regionální i státní orgány veřejné správy, nevládní organizace, organizace občanské společnosti, odborové svazy, výzkumné organizace, univerzity, malé a střední podniky, socioekonomické aktéry a rozvojové, inovační, energetické nebo podobné agentury
  • je možné se zapojit jednotlivěspolečně

   

  JTP Working Groups – nové pracovní skupiny budou zahájeny v roce 2024 a budou zahrnovat dvě pracovní skupiny

  • témata – zapojení zainteresovaných stran a rovné příležitosti
  • je určena pro místní, regionální i státní orgány veřejné správy; sdružení zastupující regionální, místní, městské a jiné veřejné orgány; organizace zastupující hospodaření a sociální partnery; subjekty zastupující občanskou společnost, jako jsou nevládní organizace
  • cílem bude vyměňovat si nápady, osvědčené postupy a zkušenosti; navazovat kontakty; hledat společná řešení; sledovat řádné provádění ve všech odvětvích a skupinách zúčastněných stran; identifikovat a rozvíjet přístupy, nástroje a postupy při řešení společných výzev
  • zapojit se můžete prostřednictvím tohoto dotazníku z průzkumu EU

   

  Více informací k jednotlivým výzvám naleznete zde: Inforegio – Publication of Calls for expressions of interest (europa.eu)