Zpráva o hodnocení Regionálního akčního plánu 

 

 

REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN 2021+

RAP 2021+ schválen – 31. 8. 2022 – 35. zasedání RSK – Usnesením č. 4/35RSK/2022

Aktualizace č. 1 (oblast SŠ – tabulková část) 4. 11. 2022 – 37. zasedání RSK – schválena aktualizace RAP Usnesením č. 1/37RSK/2022 

Aktualizace č. 2 (oblast Speciálních škol – tabulková část) – 16. 1. 2023 – 38. zasedání RSK Usnesení č. 4/38RSK/2023

Aktualizace č. 3 (oblast Záchranné zdravotnické služby (dále „ZZS“) a Deinstitucionalizace sociálních služeb (dále „DI“) 29. 3. 2023 – 39. zasedání RSK  Usnesení č. 8/39RSK/2023 

Aktualizace č. 4 (oblast Speciální školy (dále „SŠ“)  17. 10. 2023 – 42. zasedání RSK  Usnesení č. 7/42RSK/2023 

Aktualizace č. 5 (oblast Silnice II. třídy – tabulková část) – 4. 12. 2023 – 43. zasedání RSK Usnesení č. 4/43RSK/2023