47. zasedání Regionální stále konference Ústeckého kraje

Zasedání členů RSK proběhlo dne 15.5.2024.

V prostorách Inovačního centra Ústeckého kraje proběhlo další jednání Regionální stálé konference Ústeckého kraje (RSK ÚK), tentokrát s pořadovým číslem 47. 

Na programu jednání byla diskuze a vydání stanoviska RSK ÚK k dalším dvěma strategickým projektům Operačního programu Spravedlivá transformace.

Prvním z diskutovaných projektů byl projekt Green Mine – celková revitalizace a resocializace lomu ČSA nositele Sev.en Inntech a.s. Projekt s rozpočtem téměř 1,3 miliardy korun se skládá z několika částí, které cílí na transformaci lokality lomu ČSA po útlumu těžby hnědého uhlí. Přináší řadu rozvojových příležitostí s dopadem na celé území Mostecka i Ústeckého kraje. Mimo jiné se zaměřuje na výstavbu veřejně přístupné páteřní komunikace, která by zpřístupnila rozvojovou lokalitu, revitalizaci a vybudování veřejné modrozelené infrastruktury pro pasivní i aktivní trávení volného času či implementaci vodíkového hospodářství v dotčené oblasti.
Druhým diskutovaným projektem byl projekt Animace pro spravedlivou transformaci Ústeckého kraje – Transformace hrou nositele Krajské sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje, z.s. Klade před sebe nelehký úkol v podobě přenosu informací a tvorby didaktických materiálů pro žáky mateřských a základních škol za účelem zvýšení připravenosti cílových skupin na transformační změny. Projekt s rozpočten ve výši cca 52 milionů korun si klade za cíl v průběhu své realizace oslovit a seznámit s výstupy projektu všechny dotčené subjekty, kterých je v kraji přes 600.
Oba projekty doporučila RSK ÚK do další fáze hodnocení. Poslední jednání RSK ÚK ve věci projednání a vydání stanoviska ke strategickým projektům Operačního programu Spravedlivá transformace je na programu 3. června 2024. Členy RSK ÚK čeká diskuze nad strategickými projekty Těžba lithia na Cínovci a H2Triangle.

Program jednání

 1. Operační program Spravedlivá transformace
  1. Představení procesu hodnocení (vydání stanoviska RSK)
  2. Stanovisko RSK ve věci SP Green Mine – celková revitalizace a resocializace lomu ČSA, nositele Sev.en Inntech a.s.
  3. Stanovisko RSK ve věci SP Animace pro spravedlivou transformaci – Transformace hrou, nositele Krajské sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje, z.s.
  4. Aktuální informace z MŽP
  5. Diskuze

Důležité dokumenty

 • Zápis z jednání (v přípravě)
 • Příloha č. 1 – Prezenční listina
 • Příloha č. 2 – Matice hlasů
 • Příloha č. 3 – Prezentace SP nositel Sev.en Inntech a.s.
 • Příloha č. 4 – Prezentace SP nositel KS NS MAS ČR ÚK, z.s.
 • Příloha č. 5 – Prezentace MŽP OPST