Fórum pro města je jednodenní akce pořádaná MMR, která k sobě přivede zástupce českých měst a státní správy, výzkumníky, občanskou společnost a soukromý sektor. Fórum je rozděleno na dopolední plenární část a odpolední workshop. Účast dosud potvrdilo 31 měst napříč Českem.

  Přijďte na první ročník akce Fórum pro města, která se uskuteční 22. května 2024 od 9:30 v Praze v paláci ARA.

  Tato networkingová akce k sobě přivede zástupce českých měst a státní správy, výzkumníky, občanskou společnost a soukromý sektor. Hlavním tématem Fóra je tvorba a šíření inovací pro zlepšování kvality života ve městech.

  V dopolední plenární části vystoupí zástupci MMR a mezinárodní expert na rozvoj měst Simone D’Antonio (bude zajištěn simultánní překlad), na kterého naváže panelová diskuze. Pro zvané účastníky proběhne odpolední workshop formou řízené diskuse v menších skupinách (tzv. World Café), který se bude týkat bariér a příležitostí pro inovativních řešení městských problémů. To se týká nejen inovací v oblasti energetické transformace a technologií pro poskytování lepších veřejných služeb, tedy témat aktuální třetí výzvy EUI Inovativní opatření, ale také např. veřejných zakázek a různých dalších oblastí.

  Událost je specifická v tom, že je pořádaná přímo Ministerstvem pro místní rozvoj a má sloužit také k navázání nových kontaktů mezi městy a MMR. Zástupci měst mohou během odpoledního workshopu v neformálnějším prostředí diskutovat o různých bariérách, které z jejich pohledu brání např. přenosu dobré praxe mezi městy, efektivnější komunikaci mezi městy a státní správou nebo řešení dlouhodobých problémů různé povahy.  

  Pokud se chcete jako město Fóra zúčastnit, prosíme o Vaši registraci přes tento registrační odkaz, poté se Vám ozveme s dalšími informacemi. 

  Pokud máte dotazy, neváhejte se obrátit na eui@mmr.gov.cz nebo urbact@mmr.gov.cz. Akci společně pořádají Česká kontaktní místa EUI a URBACT, která fungují na MMR.

  Na setkání se těší organizační tým Fóra pro města.

  Program

  –––Plenární část–––
   09:30 Registrace
   10:00 Úvod a aktuality z urbánní politiky MMR
   10:40 Inovace ve veřejných zakázkách (MMR)
   11:00 Hlavní vystoupení – Simone d’Antonio (URBACT a EUI Expert, profil zde)
  • 11:30 Coffee break
   11:45 Panelová diskuze – inovace ve městech
  • 13:00 Oběd

  –––Workshop–––
  • 14:00 Úvod do tématu
  • 14:15 Workshop metodou World Café
               Jakým výzvám čelí města?
               Jaké jsou bariéry pro řešení výzev?
               Jak je odstranit?
   16:45 Závěrečný networking a občerstvení

  Převzato: www.mmr.gov.cz