• Kdy? 24. května 2024, 9:00 – 16:00
  • Kde? Akademie veřejného investování MMR, Pařížská 4, 110 00 Praha
  • Jak? Prezenčně i online.

  Bez dat nebude eGovernment nikdy funkční, a proto bude na konferenci řeč o všech formách sdílení dat, vytváření rozhodnutí postavených na datech, o praktickém využití dat ve veřejné správě i mimo ni. Pozornost bude věnovaná i nové strategii pro správu dat a připravovanému zákonu o správě dat. V úvodní části konference se budeme věnovat obecné rovině dat ve veřejné správě, jejich důležitosti pro správné fungování státu (data driven-policies), eGovernmentu a digitalizace. Dotkneme se také kapacit na úřadech a jak tuto problematiku řešit. V další časti pak např. budeme řešit podrobněji, jak data popisovat a uvedeme konkrétní příklady sdílení a využívání dat. Na konferenci budou taktéž workshopy mj. na vizualizaci dat, popisování dat nebo o vyhlášce o dlouhodobém řízení informačních systémů.

  Podrobnější informace zveřejníme v průběhu května. Pokud jste se zaregistrovali k online účasti, dostanete e-mailem link pár dní předem. Registrace zde

  • 08:30 Začátek registrace
  • 09:00 ÚVOD
   • Zahájení konference a úvodní slovo
   • Keynote
   • Jak vidíme data ve veřejné správě? – panelová diskuze
    • Ivan Bartoš (místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj)
    • Martin Mesršmíd (ředitel Digitální a informační agentury)
    • Karel Trpkoš (náměstek na Ministerstvu práce a sociálních věcí)
    • Petra Poulová (proděkanka Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové)
    • moderuje Josef Šlerka (Univerzita Karlova a Investigace.cz)
   • Co se děje v datech ve veřejné správě / Radka Domanská (Digitální a informační agentura)
  • 10:30 Přestávka s občerstvením
  • 10:45 BLOK I
   • Datová žurnalistika – využití dat v investigaci / Jan Boček (Český rozhlas)
   • Jak pomohlo plnění INSPIRE s dalšími povinnostmi vč. HVD (high value data)? / Ivana Svatá (Český úřad zeměměřický a katastrální)
   • Data, metadata, rejstříky a číselníky – otevřená data ČSÚ / Martin Černý (Český statistický úřad)
   • Sdílenými daty k digitalizaci a digitalizací služeb k sdílení dat / Filip Vojáček (Úřad vlády)
  • 12:00 Oběd
  • 13:30 BLOK II
   • Kraje a práce s daty / Radmila Velnerová (Královehradecký kraj)
   • Katalogizace krajských dat / Tomáš Kejzlar (Datové centrum ústeckého kraje)
   • Zkušenosti se sdílením dat ve zdravotnictví / Martin Komenda (Ústav zdravotnických informací a statistiky)
   • Data management formou spolupráce veřejného a akademického sektoru / Dušan Chlapek, Jan Kučera (Vysoká škola ekonomická)
  • 14:15 BLOK III
   • Strategie pro správu dat / Libor Drlík (Digitální a informační agentura)
   • Chystaný zákon o správě dat a řízeném přístupu k datům: příležitosti a výzvy – panelová diskuze
    • Štěpán Jurajda (Cerge-Ei)
    • David Hemala (Digitální a informační agentura)
    • Petr Bouchal (Úřad vlády)
    • Martin Cach (Spolek pro ochranu osobních údajů)
    • moderuje Jakub Míšek (Masarykova univerzita)
  • 16:00 Ukončení konference

  WORKSHOPY (trvání 60 min):

  • 11:00 Popis dat pro každého / Alice Binderová (Digitální a informační agentura)
  • 13:00 Dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy / Tomáš Šedivec (Digitální a informační agentura)
  • 14:15 Vizualizace dat / Martin Smetana (Nejvyšší kontrolní úřad)

  Program ještě průběžně doplňujeme. Máte dotaz? Kontaktujte nás prosím na otevrenadata@dia.gov.cz.

  Převzato: www.opendata.gov.cz