V prostorách Inovačního centra Ústeckého kraje proběhlo 44. zasedání Regionální stálé konference Ústeckého kraje (RSK ÚK), během kterého byly doporučeny další dva strategické projekty předložené v Operačním programu Spravedlivá transformace (OPST) k projednání na Výběrové komisi Státního fondu životního prostředí.

    Členové RSK ÚK doporučili Výběrové komisi Státního fondu životního prostředí k projednání projekt ústecké univerzity RUR – Region univerzitě, univerzita regionu a projekt SYNERGYS, jehož nositelem je Univerzita Karlova. Připojily se tak k projektu Transformačního centra Ústeckého kraje, který byl prvním podpořeným strategickým projektem.
    „Možnosti využití geotermální energie, na které cílí projekt SYNERGYS, vnímám jako jedno z krajských témat pro budoucí OPST 2.0. Je zde velký potenciál pro využití geotermální energie ve městech, v budoucnu by tento zdroj mohl zajistit levnější dodávky tepla pro obyvatele,“ sdělila radní Ústeckého kraje pro oblast přípravy a realizace projektůIva Dvořáková.
    Během jednání proběhla diskuze o podpoře základních škol v Operačním programu Spravedlivá transformace. Mezi výzvy plánované na 1. pololetí roku 2024 patří například Posílení sociální stability v Ústeckém kraji či Podpora zaměstnanosti, jejímž nositelem bude Úřad práce ČR.
    Více informací o strategických projektech OPST naleznete na stránkách RSK ÚK.
    Převzato: tisková zpráva www.kr-ustecky.cz