Zasedání členů RSK proběhlo dne 3. 6. 2024.

  Regionální stálá konference Ústeckého kraje na svém 48. zasedání projednala zbývající dva strategické projekty Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST). Společnost Geomet s.r.o. představila projekt Těžba a zpracování lithia na Cínovci, který doznal od předložení žádosti do 2. výzvy (OPST) několika změn. Členové RSK se seznámili se stanoviskem Mezirezortní expertní skupiny a po následné diskuzi, byl projekt těsnou většinou doporučen s výhradou k projednání do Výběrové komise MŽP a stal se tak 8. doporučeným strategickým projektem za Ústecký kraj.

  Pomyslný kruh následně uzavřelo projednání projektu s názvem H2 Triangle, nositele FOR H2 Energy s.r.o., který byl doporučen k projednání Výběrovou komisí bez výhrad.

  V průběhu první poloviny roku 2024 tak byly postupně projednány a doporučeny k projednání na Výběrovou komisi níže uvedené strategické projekty, které mají potenciál v nadcházejících letech napomoci s transformací Ústeckého kraje.

   

  1. Transformační  centrum Ústeckého kraje; Ústecký kraj /2023
  2. Region univerzitě, univerzita regionu; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
  3. SYNERGYS – systémy pro energetickou synergii; Univerzita Karlova
  4. GET Centrum UJEP; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
  5. Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem; Dopravní podnik města Ústí nad Labem
  6. Green Mine – celková revitalizace a resocializace lomu ČSA; Sev.en Inntech a.s.
  7. Animace pro spravedlivou transformaci – Transformace hrou; Krajské sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje, z.s.
  8. Těžba a zpracování lithia na Cínovci; Geomet s.r.o.
  9. H2 Triangle; FOR H2 Energy

   

  Více informací naleznete v sekci ZASEDÁNÍ/RSK.