PS V_16_17. 6. 2021 proběhlo jednání PS Vzdělávání v prostorách Inovačního centra Ústeckého kraje.

Body jednání:

  1. Projednání potenciálních strategických projektů v PS RSK ÚK (PS)
  2. Seznámení členů s přípravou RAP a výběrovými kritérii pro oblast školství 
  3. Informace o krajských projektech IKAP A2 a IKAP B2

Ad_1) Výstupem jednání byl doporučený seznam potenciálně strategických projektů k zařazení do Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT) s prioritizací dle posouzení členů PS V, který bude následně předložen členům RSK k dalšímu projednání (30. 6. 2021).  Jednání se zároveň účastnili zástupci rezortů (MMR, MŽP, MPSV, MŠMT), kteří k daným projektům poskytli odborná stanoviska.

Ad_2) Členové PS byli seznámeni s postupem přípravy RAP ÚK (pracovní verze). Součástí seznámení byla informace o klíčích pro rozdělení alokace a prioritizační kritéria projektů pro oblast SŠ.

Ad_3) Vedoucí PS V  seznámila přítomné s aktivitami v rámci projektů KAP, IKAP A2 a IKAP B2. Součástí zápisu je prezentace k danému tématu.

 Zápis z jednání včetně příloh naleznete níže:

  1. Zápis z jednání_17_6_2021
  2. Priloha_c_1_prezencni_listina
  3. Priloha_c_2_Pravidla prioritizace
  4. Priloha_c_3_Tabulka 
  5. Příloha_c_4 – Prioritizacni_kriteria RAP/SŠ
  6. Priloha_c_5 – IKAP A, IKAP B