2021

2022

2024

 

Regionální stálá konference Ústeckého kraje IV

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
č. projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000295

e-mail: rsk@kr-ustecky.cz
web: www.rskuk.cz

Kontakty sekretariát RSK ÚK:

Bc. Miroslav Vlach
projektový manažer, člen sekretariátu RSK

RNDr. Eva Poslová
koordinátor HSOU; oblast RAP; člen sekretariátu RSK

Ing. Jana Nedrdová
vedoucí oddělení transformace regionu; oblast OPST

Projekt „Regionální stálá konference Ústeckého kraje IV“  je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc, číslo projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000295