Statut o jednací řád

Aktuální Statut a Jednací řád vstoupil v platnost Rozhodnutím č. 32 / 2023 ministra pro místní rozvoj PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D. dne 4. 7. 2023.

Regionální stálá konference

Výroční zpráva