Aktualizace členů PS CR byla schválena Usnesením č. 2/46RSK/2024 Regionální stálé konference pro Ústecký kraj dne 24. 4. 2024.

Pracovní skupina má 18 členů.

č. Role Jméno a příjmení Organizace/funkce
1 vedoucí Mgr. Jiří Řehák náměstek hejtmana Ústeckého kraje
2 člen Ing. Jiří Válka Odbor regionálního rozvoje, vedoucí oddělení cestovního ruchu
3 člen PaedDr. Jan Eichler KČT oblast Ústecký kraj, předseda
4 člen Mgr. Petr Kříž Národní park České Švýcarsko, ředitel
náhradník Mgr. Richard Nagel Národní park České Švýcarsko
5 člen Yveta Slišková lázně Teplice 
6 člen Sven Czastka Cestovní kancelář Enthusia
7 člen Bc. Michaela Mokrá MKZ Litoměřice
8 člen Ing. Radek Löwy starosta města Litoměřice
9 člen  Michal Horáček Destinační agentura České středohoří
náhradník  Jan Piegl Destinační agentura Dolní Poohří, ředitel
10 člen  Ing. Lukáš Pichlík Destinační agentura Dolní Poohří
náhradník  Jakub Jíša Destinační agentura Dolní Poohří
11 člen Tomáš Adamov České Švýcarsko o. p. s.
náhradník Andrea Kadlecová České Švýcarsko o. p. s.
12 člen Štěpán Javůrek Destinační agentura Krušné hory o.p.s.
náhradník Jan Kerner Destinační agentura Krušné hory o.p.s.
13 člen Bohuslav Kaprálik Spolek pro obnovu venkova ÚK
14 člen Mgr. Alena Sedláčková Magistrát města Most
náhradník Ing. Hana Slawischová Magistrát města Ústí nad Labem
15 člen Ing. Eva Hamplová MAS Český sever, z.s.
16 člen Mgr. Tomáš Brabec Místostarosta obce Třebušín
17 člen Mgr. Jiří Hofman Terezín město změny, zájmové sdružení právnických osob
náhradník Vendula Bláhová, Dis. Terezín město změny, zájmové sdružení právnických osob
18 člen Mgr. Ing. Miroslav Andrt Hospodářská a sociální rada ÚK

Složení PS CR k 24. 4. 2024