Aktualizace členů PS CR byla schválena Usnesením č. 4b/34RSK/2022 Regionální stálé konference pro Ústecký kraj dne 30. 6. 2022.

Pracovní skupina má 21 členů.

č. Role Jméno a příjmení Organizace/funkce
1 vedoucí Mgr. Jiří Řehák náměstek hejtmana Ústeckého kraje
2 člen Ing. Jiří Válka Odbor regionálního rozvoje, vedoucí oddělení cestovního ruchu
3 člen PaedDr. Jan Eichler KČT oblast Ústecký kraj, předseda
4 člen Ing. Pavel Benda, Ph.D. Národní park České Švýcarsko, ředitel
5 člen Ing. Josef Dlouhý Skiareál Klíny, majitel
6 člen Ing. Michal Kurfirst Labe Aréna
7 člen Lukas Wünsch Zahrada Čech (výstaviště)
8 člen Jaroslav Růžička Město Litoměřice
9 člen Luděk Jirman Destinační agentura České středohoří, ředitel
náhradník  Jan Piegl Destinační agentura České středohoří
10 člen Ing. Lukáš Pichlík Destinační agentura Dolní Poohří, ředitel
náhradník Petra Drahoňovská Destinační agentura Dolní Poohří
11 člen Bc. Jan Šmída České Švýcarsko o. p. s., ředitel
náhradník Miroslav Kokta České Švýcarsko o. p. s.
12 člen Ing. Petra Fryčková Destinační agentura Krušné hory o.p.s., ředitelka
náhradník Petra Petrlíková Destinační agentura Krušné hory o.p.s.
13 člen Bohuslav Kaprálik Spolek pro obnovu venkova ÚK
14 člen Mgr. Alena Sedláčková Vedoucí oddělení vnějších vztahů M m M
náhradník Ing. Hana Slawischová Magistrát města Ústí nad Labem, oddělení cestovního ruchu
15 člen Ing. Eva Hamplová MAS Český sever, z.s.
16 člen Ing. Petr Medáček, CSc. MBA Starosta Budyně nad Ohří
náhradník Eva Šánová tajemník městského úřadu Budyně nad Ohří
17 člen Mgr. Tomáš Brabec Místostarosta obce Třebušín
18 člen Mgr. Jiří Hofman Terezín město změny, zájmové sdružení právnických osob
náhradník JUDr. Miloslav Kubíček Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob, ředitel
19 člen Jaroslav Špička Severočeské sdružení obcí (SESO)
20 člen Bc. Eliška Kocurová Biskupství litoměřické/ČBK
náhradník Lubomír Kysilka Biskupství litoměřické/ČBK
21 člen Mgr. Ing. Miroslav Andrt HSR

Složení PS CR k 30. 6. 2022