Výsledková evaluace přínosů evropských fondů na regionální úrovni v programovém období 2014-2020

Vyhodnocení vybraných cílů územního rozvoje v Česku a přínosů evropských fondů na regionální úrovni. Evaluace odpovídá na otázky:

  1. Jaké byly výsledky a přínosy realizovaných intervencí z regionálního pohledu (na úrovni krajů, okresů nebo obcí)
  2. Přispívají výsledky k řešení problémů a potřeb na regionální úrovni
  3. Jak se tyto výsledky projevily na kvalitě života regionálních aktérů (tj. občanů, podniků, institucí)

Výstupy ústecký kraj:

Zpracovatel: Ernst & Young, s.r.o.

Komplexní materiál za všechny kraje…

 

 

Analýza využití finančních prostředků z fondů EU v Ústeckém kraji za rok 2023

  • Příloha č. 1 Analýza využití finančních prostředků z fondů EU v Ústeckém kraji za rok 2023
  • Příloha č. 2 Tematické využití finančních prostředků ESIF (dle SC) – tabulkový přehled MS 2014+
  • Příloha č. 3 Tematické využití finančních prostředků ESIF (dle SC) – tabulkový přehled MS 2021+
  • Příloha č. 4 Územní rozložení finančních prostředků ESIF (dle ORP a OP) – tabulkové souhrny 2014+
  • Příloha č. 5 Územní rozložení finančních prostředků ESIF (dle okresů a OP) – tabulkové souhrny 2021+

III. PILÍŘ FST – Úvěrový nástroj pro věřejný sektor – Příručka jasně a přehledně vysvětluje principy fungování III. pilíře FST a návodně popisuje potenciálním žadatelům o tento úvěrový nástroj cesty a postupy, jak se stát úspěšným žadatelem.

Jak na energetické komunity – Příručka pro obce a kraje při vytváření a rozvoji energetických komunit v ČR