I/2022_14. 06. 2022 proběhlo společné jednání PS Infrastruktura + PS Cestovní ruch (on-line)

Body jednání:

 1. PS I – vize restrukturalizace – Aktualizace Statutu
 2. PS I – NPO komponenta 2.8
 3. PS CR – změna vedoucího PS
 4. Zacílení Tematických výzev a Zastřešujících projektů pro OPST

 

Ad_1) Vedoucí PS Infrastruktura, RNDr. Eva Poslová, představila hlavní důvody pro restrukturalizaci PS. Klíčovým důvodem jsou nová témata, která je třeba z národní úrovně řešit a začlenit je do agendy vybrané PS.

Ad_2) Členům PS I byla představena činnost Regionální brownfieldové jednotky, její možná implementace do struktur PS Infrastruktura a její možné zapojení do aktivit spojených s doporučením pro prioritizaci specifických brownfieldů v komponentě 2.8 Národního plánu obnovy.

Ad_3) Členům PS CR byl představen návrh na personální změnu vedoucího PS CR.

Ad_4) Vedoucí Oddělení transformace regionu ÚK představila pokrok ve věci přípravy Operačního programu Spravedlivá transformace a přiblížila přítomným návrhy zacílení Tematických výzev a Zastřešujících projektů.

 

Návrhy doporučení zacílení Tematických výzev pro Operační program Spravedlivá transformace:

 • “ Průmyslové dědictví Ústeckého kraje“

Návrhy zacílení Zastřešujících projektů pro Operační program Spravedlivá transformace:

 • „Průmyslové dědictví Ústeckého kraje“
 • „Dotační program podpora audiovizuální tvorby v ÚK“

 

Přílohy:

 1. Zápis z jednání
 2. Priloha_c_1 – Návrhy zacílení Tematické výzvy a Zastřešující projekty
 3. Priloha_c_2 – Prezentace OPST
 4. Priloha_c_3 – Prezenční listina
 5. Priloha_c_4 – Návrh vymezení území postižených těžbou