I/2023

2. 1. – 9. 1. 2023 proběhlo jednání PS Vzdělávání (per rollam)

Body jednání:

  1. Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury KAP – aktualizace
  2. Regionální akční plán – aktualizace (oblast speciálních škol)

 

Ad_1) Soulad projektových záměrů uvedených v Souhrnném rámci pro investice do infrastruktury středních, vyšších odborných škol a konzervatoří je mj. podmínkou  pro získání finanční podpory z výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a nyní nově i z Operačního programu spravedlivá transformace (OPST).

Ad_2) Aktualizace tabulkové části Regionálního akčního plánu se týká pouze oblasti školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16, odst. 9 školského zákona.

 

Zápis z jednání včetně příloh naleznete níže:

  • Zápis z jednání_2_1_2023
  • Priloha_c_1 – Souhrnné rámce do infrastruktury – Střední školy, VOŠ, konzervatoře
  • Priloha_c_2 – Souhrnné rámce do infrastruktury – Speciální školy
  • Priloha_c_3 – Regionální akční plán – aktualizace – Speciální školy