25. jednání Regionální stále konference Ústeckého kraje

(Korespondenční hlasování proběhlo v termínu od 20. 3. 2020 – 31. 3. 2020)

S ohledem na situaci a dění v České republice rozhodl předseda RSK ÚK, hejtman Oldřich Bubeníček, o hlasování formou korespondenčního hlasování (dále jen „hlasování“; v souladu s článkem 4, odstavec 4 Jednacího řádu RSK ÚK). Reagoval tak na níže uvedený stav:

„Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.“

Ve shodný termín proběhlo i jednání rozšířené platformy RSK + HSR ÚK (RSK+) 

Program jednání:

  1. Renominace členů PS (nový vedoucí PS, rozšíření PS CR o člena Litoměřické diecéze)
  2. Rámec pro investice do infrastruktury Krajského akčního plánu vzdělávání ÚK (schválení)
  3. Výroční zpráva RSK 2019 (schválení VZ)
  4. Zpráva o hodnocení RAP (aktuální stav)

Důležité dokumenty:

  1. Zápis z jednání + příloha č.1 Protokol o hlasování členů RSK

Schválené dokumenty z jednání:

  1. Výroční zpráva RSK ÚK 2019
  2. KAP ÚK – Rámec pro investice do infrastruktury 03/2020