IV/2023_20. 9. 2023 proběhlo jednání PS Vzdělávání

Program jednání

1. Souhrnné rámce pro investice do infrastruktury KAP III 

2. Regionální akční plán – aktualizace 

3. Operační program Spravedlivá transformace  

 • Aktuální stav přípravy, realizace a implementace OPST
 • Navrhované a plánované TV (vzdělávání zaměstnanců, konektivita ZŠ…)
 • TV pro rozvoj lidských zdrojů z OPST (prezentace Pakt zaměstnanosti)
 • Aktualizace strategického projektu KS MAS

​4. Shrnutí výstupů z Platformy průmyslníků ÚK          

5. RRA – partner pro přípravu a podávání dotací         

Důležitým bodem jednání byla aktualizace Souhrnných rámců pro investice do infrastruktury školských zařízení …, která zároveň sloužila i jako zdroj dat pro aktualizaci Regionálního akčního plánu v oblasti Speciálních škol. Dalším klíčovým bodem bylo projednání aktuálních informací implementace Operačního programu Spravedlivá transformace, spolu s projednáním navrhovaných oblastí pro vyhlašování výzev v následující období.

Zápis z jednání včetně příloh naleznete níže:
 • Zápis z jednání
 • Příloha č. 1 – Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16, odst. 9 školského zákona – sběr dat: 6/2023
 • Příloha č. 2 – Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol, konzervatoř – sběr dat: 6/2023
 • Příloha č. 3 – Regionální akční plán – oblast Speciální školy; Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16, odst. 9 školského zákona – sběr dat: 6/2023
 • Příloha č. 4 – Návrh Tematické výzvy (TV) Konektivita pro ZŠ
 • Příloha č. 5 – Návrh TV Posílení sociální stability
 • Příloha č. 6 – Návrh TV Podpora zaměstnanosti ÚP ČR
 • Příloha č. 7 – Návrh TV pro oblasti: Cesta k úspěchu – podpora mladých lidí na trhu práce; Podpora stávajících zaměstnanců ohrožených transformací; Zapojení zaměstnavatelů do problematiky řešení předlužení
 • Příloha č. 8 – Aktualizace SP „Transformace hrou“ – KS MAS

Prezentace: