36. zasedání Regionální stále konference Ústeckého kraje

Zasedání členů RSK proběhlo dne 7.10.2022.

Jednání rozšířené platformy Regionální stále konference Ústeckého kraje proběhlo v krásných prostorách Hradu v Litoměřicích. Zasedání se účastnili stálí hosté i hosté při RSK z MMR, MŽP, CRR či agentury CzechInvest. Klíčovým bodem jednání bylo schválení Akčního plánu č. 5 Strategie RE:START a diskuze nad přípravou Operačního programu Spravedlivá transformace včetně představení prvních výzev v novém programovém období.  

Program jednání

  1. Operační program Spravedlivá transformace
  2. Aktualizace Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK (AP5 RE:START)
  3. MMR – novinky z oblasti regionální politiky
  4. Diskuze

Důležité dokumenty