39. zasedání Regionální stále konference Ústeckého kraje

Zasedání členů RSK proběhlo dne 29.3.2023.

Hlavním bodem jednání byly zejména aktuální informace, ať již z národní tak regionální úrovně, ve věci implementace Operačního programu Spravedlivá transformace. Novinky z oblasti připravovaných výzev, ale i aktuální stav strategických projektů představily postupně ředitelka Odboru podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku (MŽP ČR), Ing. Radana Leistner Kratochvílová a vedoucí Oddělení transformace regionu (KÚÚK), Ing. Jana Nedrdová. Diskutovaným tématem byl zejména aktuální stav přípravy strategických projektů. Členové RSK mj. schválili aktualizaci koncepce Krajského akčního plánu vzdělávání KAP III i vymezení území včetně realizátorů Místních akčních plánů. Další jednání na programu na přelomu září/října. 

Program jednání

 1. Aktualizace členů RSK
 2. Renominace členů do pracovních skupin při RSK
 3. Operační program Spravedlivá transformace
 4. RE:START
 5. Novinky z oblasti regionální politiky MMR
 6. Národní plán obnovy
 7. Hospodářsky a sociálně ohrožená území
 8. Aktualizace Regionálního akčního plánu ÚK
 9. ITI Ústecko-chomutovská aglomerace 2021-2027
 10. Výroční zpráva o činnosti RSK 2022
 11. Analýza čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů v ÚK za rok 2022
 12. Diskuze

Důležité dokumenty