45. zasedání Regionální stále konference Ústeckého kraje

Zasedání členů RSK proběhlo dne 27.3.2024.

Hlavním bodem programu bylo projednání a schválení Aktualizaci Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2023 včetně Aktualizace Vstupní analýzy Strategického rámce. Členové RSK ocenili práci členů týmů RE:START a jeho úsilí při vyjednávání s ostatními rezorty ve věci směřování finančních prostředků do ÚK, nicméně konstatovali, že vyjma Integrovaného regionálního operačního programu není územní dimenze plně zohledňována i v ostatních OP a dochází i nadále k rozevírání pomyslných „nůžek“ mezi Ústeckým krajem a průměrem ČR v řadě klíčových parametrů…

Program jednání

 1. Výroční zpráva RSK 2023
 2. Analýza využití finančních prostředků z fondů EU v ÚK za rok 2023
 3. Strategie RE:START
 4. Novinky z oblasti regionální politiky – MMR ČR
 5. Pozice AK ČR – Koheze 2028+
 6. Konference HSOU
 7. OPST – výstupy Monitorovacího výboru
 8. Diskuze

Důležité dokumenty

 • Zápis z jednání (ve zpracování)
 • Příloha č. 1 – Prezenční listina
 • Příloha č. 2 – Matice hlasů
 • Příloha č. 3 – …