Nositel:  ČEZ, a.s.

Předpokládané náklady:  11 133 920 000,00 Kč

Předpokládané náklady z OPST:    dle čerpání projektů s prioritou č. 1

www:    Profil ČEZ | Skupina ČEZ – O Společnosti (cez.cz)

 

 

ČEZ, a. s., připravuje projekt „Těžba lithia na Cínovci“, u nějž je také plánováno spolufinancování z OPST. Projekt těžby lithia byl Regionální stálou konferencí Ústeckého kraje identifikován jako strategický investiční záměr, jenž bude nedílnou součástí transformace Ústeckého kraje, která souvisí s plánovaným útlumem těžby a spalování fosilních paliv

Předmětem projektu je těžba a zpracování lithia, cínu a wolframu v severočeském Cínovci na úpatí Krušných hor. Součástí projektu je také výstavba navazujících zařízení – liniová stavba produktovodu, která bude sloužit k podzemní dopravě rozemleté horniny a samotný zpracovatelský závod, kde bude speciální úpravárenskou metodou extrahováno především lithium v kvalitě vhodné do baterií. Lithium je základní surovinou pro výrobu tzv. Li-ion baterií, jejichž poptávka v posledních letech prudce stoupá, a to především v návaznosti na klimatické cíle Evropské unie a dekarbonizaci evropského hospodářství.

Zdroj: Čerpání dotací | Skupina ČEZ – O Společnosti (cez.cz)

* Projekt jako jediný schválen Regionální stálou konferencí s prioritou č. 2 („náhradní projekt“).