Nositel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Předpokládané náklady:  723 755 000,- Kč

Předpokládané náklady z OPST:  615 191 750,- Kč

www:   Vodíková mobilita | Dopravní podnik města Ústí nad Labem (dpmul.cz)

 

 

Projekt „Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem“ je mimořádný svou komplexností. Využívá blízkosti vozovny autobusů v Předlicích a areálu Spolchemie.

Zahrnuje čtyři základní části – 1. Dočištění vodíku vyprodukovaném v ústecké Spolchemii, 2. Plnicí stanici vodíku, 3. Pořízení elektrobusů s vodíkovými palivovými články a 4. Rekonstrukce dílen údržby pro vodíkové autobusy. Cílem projektu je zavedení autobusové dopravy v rámci MHD, která svým bezemisním provozem přispěje ke klimatické neutralitě města Ústí nad Labem a jeho okolí. Cestujícím občanům zavedení vodíkové mobility ve městě ústí nad Labem přinese vyšší komfort cestování.

Jak to celé bude fungovat, odkud vodík, kam, a komu? Jedinečnost celého projektu se přesně odráží v otázce odkud, kam a komu… ODKUD – vodík je produktem výrobního procesu Spolchemie, KAM – přímo v areálu Spolchemie se bude dočišťovat a komprimovat a produktovodem dodávat do vodíkové plnicí stanice, která bude stát na hranici pozemku Spolchemie v ulici Solvayova. KOMU – vedle Dopravního podniku města Ústí nad Labem také veřejnosti pro osobní automobily, případně jiným dopravcům, kteří budou mít dopravní prostředky s vodíkovým pohonem. Výroba, dočištění a plnění ke spotřebě bude probíhat „na jednom místě“.

Unikátnost projektu je v několika směrech. Kromě té výše zmíněné logistické je dalším unikem historická paralela, kdy se vodík, který je ve Spolchemii produkován od roku 1899, přimíchával do svítiplynu, kterým město svítilo. Vodík ze Spolchemie využívaly při ztužování tuků i Schichtovy závody, kde byla v roce 1911 první ztužovna tuků v kontinentální Evropě. Ze Spolchemie byl vodík do Schichtových závodů na druhé straně Labe dopravován „vodíkovodem“.

Když se podíváme na trendy, které udává Evropská unie, bezemisní autobusy na vodík v rámci městské hromadné dopravy určitě vytlačí klasické autobusy. Zde byly vybrány nízkopodlažní, klimatizované, moderní elektrobusy s vodíkovými palivovými články (FCEV), které bude v rámci celého strategického projektu možné plnit vodíkem v těsné blízkosti vozovny autobusů v Předlicích a přímo ve vozovně provádět jejich servis a opravy tak, aby jejich provoz co nejvíce přispěl ke zlepšení životního prostředí nejen ve městě Ústí nad Labem, ale i v Ústeckém kraji.