44. zasedání Regionální stále konference Ústeckého kraje

Zasedání členů RSK proběhlo dne 12.3.2024.

V prostorách Inovačního centra Ústeckého kraje proběhlo 44. zasedání Regionální stálé konference Ústeckého kraje (RSK ÚK), během kterého byly doporučeny další dva strategické projekty předložené v Operačním programu Spravedlivá transformace (OPST) k projednání na Výběrové komisi Státního fondu životního prostředí.

Program jednání

 1. Aktualizace členů RSK
 2. Aktualizace členů do PS
 3. Operační program Spravedlivá transformace
  1. Představení procesu hodnocení (vydání stanoviska RSK)
  2. Stanovisko RSK ve věci SP RUR, Region univerzitě, univerzita regionu, nositel UJEP
  3. Stanovisko RSK ve věci SP SYNERGYS – systémy pro energetickou synergii, nositele Univerzita Karlova
  4. Aktuální informace z MŽP
  5. Aktuální informace ÚK
 4. Diskuze

Důležité dokumenty