RNDr. Eva Poslová a Mgr. Miroslav Cingl představují v povedeném videu základní informace k problematice HSOÚ, klíčovou roli participace územních partnerů a cíle, kam výstupy směřují…

Současné potřeby a postupy ve strategickém plánování rozvoje kraje přináší nutnost detailnějšího zaměření na menší oblasti, které mají své specifické podmínky. Aktuální Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 pracuje s územím prostřednictvím pětice oblastí (Jádrová oblast, Pánevní oblast, Rekreační oblast, Šluknovsko a Poohří; více o Strategii  zde ).

Některé problémy a jejich řešení jsou mnohem  detailnějšího  měřítka, než které zohledňuje uvedená pětice oblastí. Vedle toho existuje řada problémů a potřeb, které jsou společné velkému množství měst a obcí z více oblastí, jejichž řešení z úrovně kraje nestačí.

Nejen pro potřeby vyhodnocení aktuální krajské Strategie, ale i pro potřeby naplňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, se kraje více zaměřují na tzv. hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ), která jsou vymezena prostřednictvím správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP). Vymezení bylo provedeno na základě pěti indikátorů a vychází od Ministerstva pro místní rozvoj, a je zakotveno v SRR 2021+. V Ústeckém kraji do této kategorie typů regionů spadá 14 ze 16 ORP. Výjimku tvoří ORP Roudnice nad Labem a Bílina. V případě Bíliny se jedná o jednorázové zkreslení výpočtu vlivem momentální situace v území, po aktualizaci ukazatelů by již rovněž mezi HSOÚ spadala.