Projekt má pro potřeby transformace vytvořit nebo rozšířit chytré datové a informační služby, služby pro podporu inovativního podnikání, služby pro podporu komunální energetiky s využitím obnovitelných zdrojů energie a služby pro podporu revitalizace a resocializace území i krajiny. V rámci projektu má také dojít ke zřízení samostatného objektu Transformačního centra Ústeckého kraje.

„Projekt Transformačního centra Ústeckého kraje pomůže zkvalitnit veřejnou správu a veřejné služby skrze chytré informační a datové služby, podpoří podnikání, zlepší energetickou stabilitu regionu maximálním využitím obnovitelných zdrojů energie i úspornými opatřeními. Přispěje k revitalizaci a resocializaci území kraje,“ shrnul cíle projektu hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.   

Jednotlivé části projektu mají na starosti Datové centrum Ústeckého kraje, Inovační centrum Ústeckého kraje, Energetické centrum Ústeckého kraje a Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje. Ty tvoří pilíře projektu. 
„Máme za sebou první rok realizace projektu a z ohlasů je patrné, že jsme aktivity projektu zacílili správně. O služby všech čtyř pilířů je velký zájem. Příkladem může společný postup kraje a dotčených obcí při přípravě budoucího rozvoje Radovesické výsypky,“ řekla k projektu radní Ústeckého kraje pro oblast přípravy a realizaci projektů Iva Dvořáková.
V rámci projektu vznikne samostatná budova Transformačního centra Ústeckého kraje, která bude ležet v areálu bývalé střední školy ve Staré ulici v Ústí nad Labem. Na podobu objektu proběhla mezinárodní architektonická soutěž. Záměrem bylo zachovat a v nejvyšší možné míře využít původní budovy školy a vhodnou dostavbou je přizpůsobit požadavkům Transformačního centra Ústeckého kraje. 
„Budova Transformačního centra Ústeckého kraje se vystaví s ohledem na udržitelnou výstavbu s využitím nejmodernějších nízkoenergetických technologií. Objekt tak bude sloužit i jako vzor pro budoucí výstavbu veřejných a komerčních budov. Objekt se stane sídlem organizací, které tvoří pilíře projektu. Budou zde dílny, laboratoře nebo prezentační centrum kraje,“ doplnil hejtman Jan Schiller.
Realizace projektu je naplánována do roku 2027. Rozpočet projektu činí 1 119,5 milionu korun.
Převzato: Tisková zpráva ÚK
Reportáž z jednání RSK ÚK naleznete v níže uvedeném příspěvku…