Vládou ČR byly dne 12. června 2024 schváleny níže uvedené dokumenty, které byly prezentovány a projednávány na jednáních Regionálních stálých konferencí Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. 

Strategický rámec vyjadřuje dlouhodobou strategii podpory hospodářské restrukturalizace strukturálně znevýhodněných regionů – Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Aktualizace Strategického rámce slouží jako podklad pro využití podpory v programovém období 2021-2027 a zároveň připravuje půdu pro programové období 2028+, které začíná s několikaletým předstihem.

Přílohou Strategického rámce je Aktualizace Vstupní analýzy, jejíž cílem je v kontextu dlouhodobého vývoje zachytit proměny socioekonomické situace v posledních letech, identifikovat souvislosti mezi ukazateli a příčiny proměn a získat tak podklady pro návaznosti aktualizaci Strategického rámce. Cílem je rovněž uspořádat uplatňovaná zvýhodnění a dosavadní dotační podporu.