Centrum pro regionální rozvoj v Ústí nad Labem ve spolupráci s pobočkou pro NUTS II Severozápad v Chomutově pořádá dne 29.5.2024 Den otevřených dveří s bohatým doprovodným programem.

    V průběhu akce si můžete poslechnout přednášky o přeshraniční spolupráci v Ústeckém regionu, vyzkoušet práci záchranářů, podívat se do depozitáře krajské knihovny a mnoho dalšího!

    Zároveň budou k dispozici všichni zaměstnanci Centra pro regionální rozvoj a bude tak možnost získat aktuální informace k pravidlům a výzvám IROP, či osobně konzultovat projektové záměry.

    V případě zájmu o konkrétní přednášku, proveďte prosím rezervaci  na e-mailu: lenka.stefflova@crr.cz.